body {background-attachment: fixed; background-image: url(../../picture/home/background/prairie.bmp); background-repeat: repeat} //-->    
>  
THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK FOR THE LONG TALL ERNIE SITE
J A N  R I E T M A N  -  M U S I C
THIS SITE'S JUST TO CATALOQUE MY COLLECTION IN USING IT AS A DATABASE
THESE PAGES ARE PURELY FOR EDUCATIONAL USE TO INFORM YOU
I DON'T S E L LTHE MUSIC

 

 
EB Entertainementbuximess 08-03-2013
Debuut nieuwe Nederlandse Superband

 
DUTCH
Vandaag verschijnt via HKN/CNR Music de debuutsingle van de nieuwe Nederlandse superband

                                                   "The Rock & R`All Stars"

Deze door Jan Rietman (Long Tall Ernie & The Shakers) opgerichte superband bestaat uit een aantal zeer bekende namen uit de Nederlandse popgeschiedenis, te weten Marga Bult (Babe), Jacques Kloes (Dizzy Manís Band), Dany Lademacher (Wild Romance)  en Jan Tuyp (BZN).

Vooral het lidmaatschap van laatstgenoemde bij The Rock & RíAll Stars mag opmerkelijk worden genoemd omdat Tuyp na het afscheid van BZN in 2007 diverse malen heeft gezegd dat hij nooit meer op het podium zou terugkeren. In bijzijn van media en genodigden presenteerde The Rock & RíAll Stars afgelopen woensdag hun debuutsingle Rock & Roll Met Een Traan in de Wisseloord Studios in Hilversum. Na een kort optreden werd het eerste exemplaar van de ook op vinyl uitgebrachte single aan de bandleden overhandigd door de aartsvader van de Nederlandse rock & roll: Peter Koelewijn.

Op 15 maart aanstaande geven The Rock & RíAll Stars hun eerste officiële optreden in de stadsschouwburg van Vlaardingen. Het management van The Rock & R'All Stars wordt gedaan door PR Only van Frank Boers.
 


Youtube:
ROCK & ROLL MET EEN TRAAN

UK
Today appears via HKN/CNR Music song by new Dutch super band The Rock & R'All Stars

This by Jan Rietman (Long Tall Ernie & The Shakers) created super band consists of some very famous names
from the Dutch pop history, namely Marga Bult (Babe), Jacques Kloes (Dizzy man's Band), Dany Lademacher
(Wild Romance) and Jan Tamu (BZN).

Especially the latter's membership at The Rock & R'All Stars may be called notable because Tamu
after parting by BZN in 2007 repeatedly has said he never would return on stage. In the presence
of media and guests presented The Rock & R'All Stars last Wednesday their debut single Rock & Roll With
A tear in the wisseloord Studios in Hilversum. After a brief performance was the first instance of the also on vinyl
released single on the band members handed over by the Patriarch of the Dutch rock & roll: Peter Koelewijn.

On 15 March this year, give The Rock & R'All Stars their first official appearance in the municipal theatre of
Vlaardingen. The management of The Rock & R'All Stars is done by PR Only by Frank Baker.

DE GELDERLANDER 06-03-2012 (Just Dutch. . .)

The original Shakers will honour Long Tall Ernie.
Concert given at the Luxor LIVE in Arnhem,
Saturday march 31.
 
Piano Jan Rietman
Guitar: Alfons haket
Bass Hank The Knife
Drums Alan Macfarlane

11.02.2012: Attribute to Long Tall Ernie

DE NIEUWE SINGLE /THE NEW SINGLE
Uitgebracht voor Long Tall Ernie (Arnie treffers),
die nu 65 jaar zou zijn geworden.
Released in memory to Long Tall Ernie (Arnie Treffers),
which would be 65 years old now.
http://www.janrietman.nl/web/Welcome.html

DOWNLOAD PAGE

 (Just Dutch. . .)


05.07.2010: Berkelbode

 (Just Dutch. . .)

08.01.2010

 (Just Dutch. . .)


05.08.2007: Omroep Gelderland TV

Broadcast
SOURCE: OMROEP GELDERLAND TV

OMROEP GELDERLAND TV INTERVIEW
 


© Copyrights Freetimeweb