THIS PAGE IS PART OF A FRAMESET,  CLICK HERE FOR THE LONG TALL ERNIE SITE

P I E R R E   B E E K - MUSIC
THIS SITE'S JUST TO CATALOQUE MY COLLECTION IN USING IT AS A DATABASE
THESE PAGES ARE PURELY FOR EDUCATIONAL USE TO INFORM YOU
I DON'T S E L L THE MUSIC


 


 
SOME SOURCE INFO ON THIS PAGE: POP ARCHIEF ARNHEM


 

BAND INSTRUMENTS START END
The Jets Vocals ??.??.1964 ??.??.1964
The Lightnings Vocals ??.??.1964 ??.??.1964
Palace Vocals 01.01.1965 01.06.1966
The Scamps Vocals ??.??.1965 ??.??.1966
.....(Musleeh Scamps) Vocals ??.??.1966 ??.??.1967
Drumbeats Drums 01.01.1966 ??.??.19??
Just We Vocals, Bass Guitar 01.01.1966 01.01.1971
The Jets Vocals, Bass Guitar ??.??.1966 ??.??.1967
.....(Musleeh Call Action) Vocals ??.??.1967 ??.??.1970
Pemmican Vocals ??.??.1973 ??.??.1973
Darling Vocals, Bass Guitar 01.01.1973 01.12.1974
Hank The Knife & The Jets Vocals, Bass Guitar 01.01.1975 01.01.1978
Pecasse Vocals, Guitar 01.01.1978 01.01.1979
Delta Rock Bass Guitar 01.07.1989 ??.??.2002
Hank The Knife & The Jets Vocals, Bass Guitar ??.??.???? ??.??.2009

 
THE JETS / 1964 - 19??
Pierre Beek Vocals 1964 1965

 
ZIE VERHAAL BIJ THE SCAMPS / SEE STORY OF THE SCAMPS

 
THE LIGHTNINGS / 1964 - 19??
Pierre Beek Vocals 1964 1965

 
ZIE VERHAAL BIJ THE SCAMPS / SEE STORY OF THE SCAMPS

 
PALACE / 1968 - 1971
 
SEE PALACE
THE SCAMPS / 1965 - 1966
Pierre Beek Vocals 1965 1966
Roy Makenbach Lead Guitar 1965 1966
Gertie de Jong Rhythm Guitar 1965 1966
Martin van Betuw Bass Guitar 1965 1966
Peter de Vries Drums 1965 1966

DUTCH:
Ik heb Pierre leren kennen toen we beide een Meet en Regel opleiding gingen volgen op Enka Glanzstoff aan de Kleefse waard in 1964. Pierre zong in een bandje (de "Jets")en ik had een bandje (de "Lightnings") en we traden al af en toe op in Heelsum/Renkum en omgeving. Op de opleiding zongen we steeds Beatle liedjes en zo is het gekomen dat Pierre in het najaar van '64 bij ons ging zingen. 

We hadden de band een nieuwe naam gegeven de "Scamps", begin '65 bestond de band uit: Pierre Beek zang, Gertie de Jong slag-gitaar, Martin van Betuw bas-gitaar, Peter de Vries drums en ik speelde solo gitaar. Pierre verzorgde de zang, songteksten e.d. en ik deed de muziek partijen.
We speelden voornamelijk in de omgeving en begonnen af en toe ook in Arnhem op te treden. Af en toe ik het KAB gebouw en een enkel keertje in de Eurobeurs in de buurt van de Boulevard Heuvelink. 
In '66 moesten we de naam veranderen omdat er een Haagse band die naam al had en met een rechtzaak dreigde, het werd toen Musleeh Scamps (Musleeh is omgekeerd Heelsum) maar ook dat mocht niet dus uiteindelijk werd het '67 Musleeh Call Action en dat bleef het tot het najaar van 1970 toen de band vlak voor een optreden in het Wintercircus van Bolini uit elkaar viel.

We speelden Beatles, Kinks, Zombies, Stones, wat we afkeken van Henk Bruysten, die toen in de Crabs speelde en een serie eigen nummers in die stijl. Daar is ooit ook nog een opname van gemaakt in Hotel Zuid. We waren echt Beatlefans, dus iedereen dacht, dat we altijd mot hadden met de Crabs, maar achter de schermen waren we dikke vrienden en luisterden vaak naar de repetities. In '69 verliet de drummer Peter de Vries de band en kwam Gerrit Netto voor hem in de plaats.In die tijd maakten we veel werk van de Kinks en werden regelmatig "Arnhemse Kinks" genoemd. We reisden door heel Nederland en een deel van Belgie en we hebben in die met de Motions gespeeld, de Golden Earring, Saskia en Serge (hoe kun je het bedenken) en als we in Arhem speelden was het meestal de Eurobeurs, Jacobiberg, KAB en we hebben ook een paar maanden in het Spijkerkwartier in "de Grot" gespeeld. Een ander denkwaardig optreden was in de Eurobeurs met de Outsiders en Wally Tax. De Outsiders waren zo slecht, dat de zaal het niet pikte en ze werden uitgejouwd. Het werd van kwaad tot erger en uiteindelijk besloot de leiding, om ze van het podium te halen. We hebben de avond met veel plezier uitgespeeld tot grote vreugde van onze fans. 

Op de foto's heeft Gertie de Jong de Hoffner slaggitaar, Martin van Betuw de Hoffner basgitaar en ik zei de gek de witte Fender Mustang. de rest wijst zich vanzelf. Op de foto van Musleeh Call Action staat Gerrit Netto ipv. Peter de Vries.

Martin van Betuw is al heel jong overleden, Peter de Vries ook al jaren geleden, Pierre nu ook, maar voor zover ik weet zijn Gertie en Gerrit er nog steeds.
Met dank aan ROY MAKENBACH (September 2011).

UK
I met Pierre when we both went a Measurement and Control training at the Enka Glanzstoff in Kleefse waard in 1964. Pierre did the leadvocals in a band 
 (The "Jets")and I had a band (the "Lightnings") and we occasionally did performed in Heelsum / Renkum and area. During our study we always did Beatle songs  and so it came that Pierre  start singing with us in the autumn of '64. 

We did a new band named the "Scamp", early '65 the band were: Pierre Beek lead vocals, Gertie De Jong rhythm-guitar, Martin van Betuw bass guitar, drums Peter de Vries and I played lead guitar. Pierre did the vocals, lyrics, etc. I did the music partitions. 
 We mainly performed in the area and occasionally began to performing in Arnhem. Sometimes in the KAB building and sometimes in the Euro Exchange  near the Boulevard Heuvelink. 
 In '66 we had to change the name because of a Hague band name and was threatened with a lawsuit, it became Musleh Scamp (Musleh  conversely Heelsum) then, but ultimately forbidden and  became the '67 Musleeh Call Action and remained until the autumn of 1970, when the band fell apart, just before  an appearance in the Wintercircus of Bolini. 

We played Beatles, Kinks, Zombies, Stones, we copied Henk Bruysten of The Crabs and performed a series of original songs in that style. There ever even was a recording made in the Hotel South. We really were Beatle fans, so everyone thought we always had a fight with the Crabs, but backstage, we were great friends and often listened to the rehearsals. In '69 the drummer Peter de Vries left the band and  Gerrit Netto replaced him. Those were the days, we covered a lot of the Kinks regularly and called "The Arnhem Kinks". We traveled throughout the Netherlands and part of Belgium and we have played with the Motions, Golden Earring, Saskia and Serge (how can you imagine) and when we played it usually was the Arhem Euro Exchange, Jacobiberg, KAB and we also played a couple of months at the Spijkerkwartier in "De Grot". Another thought worthy performance was in the Euro Stock Exchange with the Outsiders and Wally Tax.The Outsiders were so bad,  the audience yelled them. It was from bad to worse and eventually the management did end the show at the podium. We performed and enjoyed the evening for our fans. 

At the photos, Gertie de Jong keeps the Hoffner rhythm guitar, Martin van Betuw the Hoffner bass guitar and I with the white Fender Mustang. the rest is straightforward. At the photo of Musleeh Action is Gerrit Netto instead of Peter de Vries. 

Martin van Betuw deceased very young, Peter de Vries also years ago, Pierre in 2009, and as far as I know, Gertie and Gerrit are still with us.
With thanks to ROY MAKENBACH  (September 2011).


 
MUSLEEH SCAMPS / 1966 - 1967

MUSLEEH CALL ACTION / 1967 - 1970

Pierre Beek Vocals 1967 1970
Roy Makenbach Lead Guitar 1967 1970
Gertie de Jong Rhythm Guitar 1967 1970
Martin van Betuw Bass Guitar 1967 1970
Gerrit Netto Drums 1967 1970

 
ZIE VERHAAL BIJ THE SCAMPS / SEE STORY OF THE SCAMPS

 
DRUMBEATS / 1966 - 19??
Pierre Beek Drums 1966 19??
Theo Nass Drums 1966 19??

 
NO DATA

 
JUST WE / 1966 - 1969
Henk Bruysten Guitar 1966 1969
Pierre Beek Bass, Vocals 1966 1969
Hans van Geffen Guitar, Vocals 1966 1969
Peter Walda Organ 1966 1969
Medard van de Horst Sax 1966 1969
Willem van Meegen Drums 1966 1969
Emiel Berendsen Unknown 1966 1969
Hans Brinkhuis Keyboards 1966 1969
Nick van Everdingen Bass 1966 1969
Henk van de Brink Bass 1966 1969

 

HANK THE KNIFE BIOGRAPHY

HANK THE KNIFE SINGLES

 SEE MORE!


 
PEMMICAN / 1973 - 19??

 
Pierre Beek Drums ??.??.19?? ??.??.19??
Geert Scheijgrond Guitar ??.??.19?? ??.??.19??
Anjo de Bruin Vocals, Guitar ??.??.19?? ??.??.19??
Fred Veltman Drums ??.??.19?? ??.??.19??

Muziek, deels binnen en buiten de krakerswereld in de Bergstraat in Arnhem. Drummer Fred Veltman (woont er nu nog), de gitaristen Geert Scheijgrond en Anjo de Bruin (tevens zang) en bassist-zanger Pierre Beek speelden veel muziek van de Eagles. Samen met o.a. The Blue Band en de Rama's vormden zij de "Sure Show". Optredens o.a. in Willem I, Stokvishal. Er zijn nog prachtige posters van.

 
DARLING / 1973 - 1974

1 2 3 4 5

BAND - / LEDEN - MEMBERS:
 

Pierre Beek Bass, Vocals 1973 01-12-1974 1
Brendley Muller Guitar, Vocals 1973 01-12-1974 3
Marjo Schenk Vocals 1973 01-12-1974
Willem Brink Guitar 1973 01-12-1974
Ad van den Berg Guitar 1973 01-12-1974 4
Henny Haagsma drums 1973 01-12-1974 5
1974 Wanneer Henk Bruysten de rock & roll groep Long Tall Ernie & The Shakers verlaat om zijn eigen band te beginnen, noemt hij de groep Darling. Op het Pink Elephant label verschijnt de eerste en enige single Love Centaur/Lazy Daisy, maar veel succes oogst deze niet.

De Arnhemse groep Darling brengt in 1974 hun eerste en enige single uit. Love Centaur is een compositie van Henk 'The Knife' Bruysten en wordt ingezongen door gitarist Pierre Beek (1945-2009), omdat eigenlijke zanger Marjo Schenk (ex-Moan) onder contract staat bij een andere platenmaatschappij. Als na de single gitarist Bren Muller de band verlaat wordt hij vervangen door Ad van den Berg.


 
HANK THE KNIFE & THE JETS / 1975 - 1978

 
Pierre Beek Vocals, Bassguitar 1966 2009

 
DISCOGRAPHY
PECASSE / 1978 - 1979
Pierre Beek Vocals, Guitar 1978 1979
Charly Sinalco Vocals, Guitar 1978 1979
Rene Visser Vocals, Keyboard 1978 1979
Lex Sietsma Vocals, Bassguitar 1978 1979
Peter Kok Drums 1978 1979
Pecasse ontstond in 1978. In dat jaar legde voormalig toetsenman Rene Visser van the Blue Band het contact tussen Pierre Beek (onder meer ex Palace en Hank the Knife and the Jets) en Charly Sinalco. Deze gitarist/songschrijver had een compleet repertoire op de plank liggen van pakkende liedjes in de traditie van bands als the Only Ones, XTC en de oude Kinks, waarvan later het nummer 'Where have all the good times gone' werd gecoverd. De band werd aangevuld met bassist Lex Sietsma en drummer Peter de Kok, afkomstig van Melissa. Pecasse speelde een soort poppy new wave; korte liedjes met pakkende refreinen. Pecasse maakte 1 single: 'Come to Holland'. Dit was een nummer van componist Jerry Putter. 'Come to Holland' kreeg nauwelijks airplay. In 1979 verliet Pierre Beek de band, die inmiddels was omgedoopt tot 'The Princes of Peace', vrij naar een sketch van Cheech and Chong. 
SEE MORE!
 
DELTA ROCK / 1987 - 2002
Pierre Beek Bassguitar 01.01.1987 ??.??.2002

 
NO DATA

 
HANK THE KNIFE & THE JETS / 19?? - 2009
Pierre Beek Vocals, Bassguitar 1966 2009

 
DISCOGRAPHY

 
SINGLE VINYL RELATED

1969----
JUST WE
Speed It Up ...................... (A) be 150-3107 triangle / sabam
Dreams ........................... (B) be 150-3107 triangle / sabam
(Henk Bruysten: Guitar / Pierre Beek Bass & Vocals)
Producer: Henk Bruysten
BELGIUM RELEASE


1971----
PALACE
Baby Jane ........................ (A) purple eye 5
One of those days ................ (B) purple eye 5
PURPLE EYE PRODUCTIONS RECORDED: B.B.C.STUDIO, BAAMBRUGGE


1974----
DARLING
Love Centaur ..................... (A) pe22.845 pink elephant
Lazy Daisy ....................... (B) pe22.845 pink elephant
PURPLE EYE PRODUCTIONS RECORDED: B.B.C.STUDIO, BAAMBRUGGE
(Composer: Henk Bruysten, Daan Rubens & Pierre Beek)
HANK THE KNIFE NOT PERFORMING ON THIS RECORD !!!!!
COMMENT: ALL SCANS THANKS TO: ADRIAN1979----
ARISTAKES
Children ......................... (A) 4050 gip
Sideshow ......................... (B) 4050 gip
(Composer A-Side: Pierre Beek & A.Jessayan)


Klik voor Vergroting / Click to Enlarge

(SINGLE NIET IN BEZIT / SINGLE NOT IN COLLECTION)


     
P E C A S S E
 
DISCOGRAPHY
1978 A LOVE LIKE YOURS / SPACE CAPTAIN
     LABEL: NEGRAM
1979 COME TO HOLLAND / SIXTEEN GIRL
     LABEL: GIP
.
 SINGLE  VINYL  SINGLE

1978----
A Love Like Yours .................... (A) Negram 5N 006-25937
Space Captain ........................ (B) Negram 5N 006-25937
(Pierre Beek on the cover)
 

1979----
Come To Holland ...................... (A) GIP 4027 2:50
Sixteen Girl ......................... (B) GIP 4027 2:16
(Composers: J.Putter / J. Putter / P.Beek)1980----
MAPLELEAF (2 Versions)
British Pop ......................... (A) 1003 mada productions
All the Time ........................ (B) 1003 mada productions
(Composers: Pierre Beek, Mellema & Rubens)
Recorded at HB Studio, Arnhem, Netherlands


SINGLE CD

2007----
DARLING
Love Centaur / Lazy Daisy - SR. Records 0017.141007 (CDR)
EU Release 2007 
(Composer: Henk Bruysten, Daan Rubens & Pierre Beek)
HANK THE KNIFE DOES NOT PLAY ON THIS RECORD !!!!!
 
PIERRE BEEK STORY
Click for INFO


HET GESCHREVEN LEVENSVERHAAL DOOR PIERRE BEEK (Sorry just Dutch)

 
HET LEVENSVERHAAL VAN "JETS' ZANGER PIERRE BEEK (Sorry just Dutch)
Na mijn Mulo behaald te hebben, begon ik een kursus meet- en regeltechniek in een groot bedrijf in Arnhem. Daar ontmoette ik enkele jongens van de destijds zeer populaire rockgroep "The Rascals". Deze "Rascals"wedijverden toendertijd met een andere bekende Arnhemse formatie, nl. Rob Dallas and The Spirits, waarin de gebroeders Henk en Co Bruysten speelden. Deze beide rockbands wekten mijn interesse in de muziek. 
Op zekere dag besloot ik met enkele andere jongens zelf een groep op te richten. Ik begon als bassist en als drumstel gebruikten we twee souvenier -Tam Tammetjes- , aangezien een echte drumset ontbrak. De geluidsinstallatie bestond uit twee radio's voor de solo- en ritmegitaar en een bandrecorder diende als versterker voor mijn zelfgebouwde basgitaar. Een zangversterker was niet nodig, want niemand zong.
Het eerste, en wat later ook als laatste bleek, optreden op een feestje zat in het vooruitzicht, echter een goede naam ontbrak nog. Na lang wikken en wegen werd eenstemmig besloten de band "THE JETS"te noemen (TOEVAL ??). Uiteindelijk liep alles op niets uit en mij werd aangegeboden, om bij een andere groep "THE LIGHTNINGS" te gaan zingen. Toendertijd konden we van de muziek niet leven en op een dag solliciteerde ik als kantoorpief bij een Arnhemse firma. Op de afdeling naast mij werkte iemand met voor die tijd veel te lang haar haar. Zijn naam was Henk Bruysten.
Aangezien ik ook mijn haar liet groeien, belandde ik, inplaats van achter het bureau, achter de offsetmachine. Als ik papier moest halen voor deze machine, dan kon ik dit bij Henk halen, met als resultaat, dat we samen over de muziek kletsten, tot groot misgenoegen van onze chefs. Om een lang verhaal kort te maken; na diverse degradaties (Henk moest naar de kelder) werden we er beiden uitgegooid. Henk richte een nieuwe groep op ("THE CRABS") en ik ging verder met mijn groep, waarvan de naam intussen was veranderd in "THE SCAMPS".
Om diverse redenen vielen beide groepen uiteen en na nog andere formaties ontmoetten Henk en ik elkaar weer eens en we besloten "PALACE" op te richten, een groep, waar later ARNIE TREFFERS (Long Tall Ernie) de bassgitaar hanteerde. Met deze groep hebben we een tijdlang met tamelijk veel succes gedraaid, maar op een gegeven moment had de drank de overhand en tijdens een flinke ruzie werd de zaak opgedoekt.
Ongeveer 2 jaar daarna ontmoette ik Henk wederom en hij deelde mede, dat hij de intussen bekend geworden Long Tall Ernie & The Shakers had verlaten en dat hij zelf een platenkontrakt had. Zodoende vroeg hij mij, om zanger bij zijn band te worden, hetgeen mij wel zinde.
Thans (2009) ben ik zanger bij "HANK THE KNIFE & THE JETS".


 

IN MEMORIAM - PIERRE BEEK

Please inform me about changes and comments! Webmaster


© Copyrights Freetimeweb